Punten beleid

Puntenbeleid

PUNTEN VERDIENEN

Op dit moment kunnen beloningen worden verdiend voor de volgende acties: Aankopen doen - elke keer dat je een aankoop doet, verdien je punten op basis van de prijs van de gekochte producten, en deze punten worden toegevoegd aan je puntenbalans.

PUNTEN WISSELKOERSEN

De waarde van punten wordt bepaald door een wisselkoers van zowel de bestede valuta aan producten naar punten, als een wisselkoers van verdiende punten naar valuta voor besteding bij toekomstige aankopen.

PUNTEN INWISSELEN

Je kunt je punten inwisselen bij het afrekenen. Als je voldoende punten hebt verzameld om ze in te wisselen, heb je de mogelijkheid om punten te gebruiken als een van de betaalmethoden. De optie om punten te gebruiken, evenals je saldo en de monetaire equivalent van dit saldo, worden aan je getoond in het gedeelte Betalingsmethode van het afrekenproces. Inwisselbare punten kunnen worden gebruikt in combinatie met andere betaalmethoden zoals creditcards, cadeaubonnen en meer.

PUNTEN MINIMA EN MAXIMA

Punten kunnen worden beperkt tot een minimumwaarde die vereist is voor inwisseling. Als deze optie is geselecteerd, kun je je punten niet gebruiken totdat je een minimumaantal punten hebt verzameld, waarna ze beschikbaar worden voor inwisseling. Punten kunnen ook worden beperkt tot de maximale waarde van punten die kunnen worden opgebouwd. Als deze optie is geselecteerd, moet je je opgebouwde punten inwisselen voordat je meer punten kunt verdienen.

BEHEER JE PUNTEN

Je hebt de mogelijkheid om je punten te bekijken en te beheren via je Klantaccount. Vanuit je account kun je je totale punten (en de equivalente valuta) bekijken, het minimum dat nodig is om in te wisselen, of je het maximale puntenlimiet hebt bereikt en een cumulatieve geschiedenis van verworven, ingewisselde en verloren punten. De geschiedenis zal historische tarieven en valuta behouden en weergeven voor informatieve doeleinden. De geschiedenis zal je ook uitgebreide informatieve berichten tonen over punten, inclusief vervaldatummeldingen.

PUNTEN VERVAL

Punten kunnen worden ingesteld om te vervallen. Punten vervallen in de volgorde waarin ze voor het eerst zijn verdiend.

  • Opmerking: Punten kunnen alleen worden gebruikt als winkeltegoed in ons systeem. Inwisselen voor contant geld is niet toegestaan.
  • Je kunt je aanmelden om e-mailmeldingen te ontvangen telkens wanneer je saldo verandert wanneer je punten verdient, inwisselt of verliest, evenals meldingen over puntverval. Deze optie is te vinden in het punten-gedeelte van het Mijn Account-gebied.

Reward Policy

EARN punten
Rewards can currently be earned for the following actions:
  • Making purchases — every time you make a purchase you earn points based on the price of products purchased and these points are added to your punten balance.
punten EXCHANGE RATES

The value of punten is determined by an exchange rate of both currency spent on products to punten, and an exchange rate of punten earned to currency for spending on future purchases.

REDEEM punten

You can redeem your punten at checkout. If you have accumulated enough punten to redeem them you will have the option of using punten as one of the payment methods. The option to use punten, as well as your balance and the monetary equivalent this balance, will be shown to you in the Payment Method area of the checkout. Redeemable punten can be used in conjunction with other payment methods such as credit cards, gift cards and more.

punten MINIMUMS AND MAXIMUMS

punten may be capped at a minimum value required for redemption. If this option is selected you will not be able to use your punten until you accrue a minimum number of punten, at which they will become available for redemption.
punten may also be capped at the maximum value of punten which can be accrued. If this option is selected you will need to redeem your accrued punten before you are able to earn more punten.

MANAGE YOUR punten

You have the ability to view and manage your punten through your Customer Account. From your account you will be able to view your total punten (and currency equivalent), minimum needed to redeem, whether you have reached the maximum punten limit and a cumulative history of punten acquired, redeemed and lost. The history record will retain and display historical rates and currency for informational purposes. The history will also show you comprehensive informational messages regarding punten, including expiration notifications.

punten EXPIRATION

punten can be set to expire. Points will expire in the order form which they were first earned.

Note:
  • Points can be used as store credit in our system only. Redeeming to cash is not allowed.
  • You can sign up to receive email notifications each time your balance changes when you either earn, redeem or lose punten, as well as point expiration notifications. This option is found in the punten section of the My Account area.
De waardering van www.fastarshop.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.3/10 gebaseerd op 1236 reviews.
Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.