Punten beleid

Puntenbeleid

Verdien punten

Er kunnen momenteel beloningen worden verdiend voor de volgende acties:

  • Aankopen doen — elke keer dat u een aankoop doet, verdient u punten op basis van de prijs van de gekochte producten en deze punten worden toegevoegd aan uw Punten-saldo.

Punten wisselkoersen

De waarde van Punten wordt bepaald door een wisselkoers van zowel de valuta die aan producten wordt uitgegeven naar Punten, als een wisselkoers van Punten verdiend naar de valuta voor uitgaven voor toekomstige aankopen.

Punten inwisselen

U kunt uw Punten inwisselen bij het afrekenen. Als u genoeg Punten hebt verzameld om ze in te wisselen, heeft u de mogelijkheid om Punten als een van de betalingsmethoden te gebruiken. De optie om Punten te gebruiken, evenals uw saldo en het geldelijke equivalent van dit saldo, worden aan u getoond in het gedeelte Betaalmethode van de kassa. Inwisselbare punten kunnen worden gebruikt in combinatie met andere betaalmethoden, zoals creditcards, cadeaubonnen en meer.

Punten minimum en maximum

Punten kunnen worden gemaximeerd op een minimumwaarde die vereist is voor verzilvering. Als deze optie is geselecteerd, kunt u uw Punten pas gebruiken als u een minimum aantal Punten heeft verzameld, waarna ze beschikbaar komen voor verzilvering.

Punten kunnen ook worden gemaximeerd op de maximale waarde van Punten die kan worden opgebouwd. Als deze optie is geselecteerd, moet u uw opgebouwde Punten inwisselen voordat u meer Punten kunt verdienen.

Beheer uw punten

U heeft de mogelijkheid om uw Punten te bekijken en te beheren via uw Klantaccount. Vanuit je account kun je je totale Punten (en valuta-equivalent), minimaal nodig om te verzilveren, zien of je de maximale Punten-limiet hebt bereikt en een cumulatieve geschiedenis van Punten die je hebt verworven, ingewisseld en verloren. Het geschiedenisrecord zal historische koersen en valuta behouden en weergeven voor informatieve doeleinden. De geschiedenis toont u ook uitgebreide informatieve berichten over Punten, inclusief vervalmeldingen.

Punten vervallen

Punten kunnen worden ingesteld om te vervallen. Punten komen te vervallen op het bestelformulier waarin ze voor het eerst zijn verdiend.

Opmerking:

  • Punten kunnen alleen in ons systeem worden gebruikt als winkeltegoed. Inwisselen voor contant geld is niet toegestaan.
  • U kunt zich aanmelden om e-mailmeldingen te ontvangen telkens wanneer uw saldo verandert wanneer u Punten verdient, inwisselt of verliest, evenals meldingen over het verlopen van punten. Deze optie is te vinden in het Punten-gedeelte van het gedeelte Mijn account.

Reward Policy

EARN punten
Rewards can currently be earned for the following actions:
  • Making purchases — every time you make a purchase you earn points based on the price of products purchased and these points are added to your punten balance.
punten EXCHANGE RATES

The value of punten is determined by an exchange rate of both currency spent on products to punten, and an exchange rate of punten earned to currency for spending on future purchases.

REDEEM punten

You can redeem your punten at checkout. If you have accumulated enough punten to redeem them you will have the option of using punten as one of the payment methods. The option to use punten, as well as your balance and the monetary equivalent this balance, will be shown to you in the Payment Method area of the checkout. Redeemable punten can be used in conjunction with other payment methods such as credit cards, gift cards and more.

punten MINIMUMS AND MAXIMUMS

punten may be capped at a minimum value required for redemption. If this option is selected you will not be able to use your punten until you accrue a minimum number of punten, at which they will become available for redemption.
punten may also be capped at the maximum value of punten which can be accrued. If this option is selected you will need to redeem your accrued punten before you are able to earn more punten.

MANAGE YOUR punten

You have the ability to view and manage your punten through your Customer Account. From your account you will be able to view your total punten (and currency equivalent), minimum needed to redeem, whether you have reached the maximum punten limit and a cumulative history of punten acquired, redeemed and lost. The history record will retain and display historical rates and currency for informational purposes. The history will also show you comprehensive informational messages regarding punten, including expiration notifications.

punten EXPIRATION

punten can be set to expire. Points will expire in the order form which they were first earned.

Note:
  • Points can be used as store credit in our system only. Redeeming to cash is not allowed.
  • You can sign up to receive email notifications each time your balance changes when you either earn, redeem or lose punten, as well as point expiration notifications. This option is found in the punten section of the My Account area.
De waardering van www.fastarshop.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.2/10 gebaseerd op 559 reviews.
Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.